Úřad

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Organizační struktura úřadu 2019 4
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na území obvodu.