Odbor školství a sportu

Řeší:

Je odborem úřadu, který komplexně zastupuje zájmy městského obvodu v oblasti školství a kultury, podílí se na vytváření podmínek týkajících se komplexní péče o předškolní a základní školství, a na celkovém rozvoji kultury a sportu a volného času dětí a mládeže na území obvodu. Je odborným útvarem k zabezpečení preventivních a koordinačních postupů státních a nestátních orgánů, institucí a zařízení, které se zabývají aktivitami zejména na úseku prevence kriminality, zabezpečuje činnosti
související s poskytováním dotací z rozpočtu obvodu organizacím z příslušných oblastí.

Členění odboru:

Kontakty

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a sportu
Eva Hrbáčová
sekretariát odboru