Odbor podpory volených orgánů

Řeší:

Je odborným útvarem úřadu zabezpečujícím plnění organizačních úkolů souvisejících s přípravou a průběhem jednání rady městského obvodu a zastupitelstva. Vede agendu zvláštních orgánů rady a zastupitelstva a zajišťuje činnosti sekretariátu starosty, místostarostů a dalších zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce.

Členění odboru

  • referát organizační
  • referát činnosti sekretariátů

Kontakty

Bc. Renata Štroblíková
vedoucí odboru podpory volených orgánů