Odbor bytového a ostatního hospodářství

Řeší:

Je odborem úřadu pro komplexní správu a údržbu nemovitého majetku statutárního města svěřeného městskému obvodu vyjma pozemků, školských objektů a dalších nemovitých věcí, jejichž správa je svěřena jinému odboru nebo samostatnému oddělení úřadu. Zajišťuje správu, pronájem, opravy a údržbu domovního a bytového fondu v majetku statutárního města svěřeného městskému obvodu. Zabezpečuje správu energetických a vybraných technických zařízení. Zabezpečuje technickou správu krytých garážových stání.

 

Členění odboru

  • oddělení technické
  • oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor
  • oddělení bytové

Kontakty

Ing. Blanka Jaloviecová
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Ing. Tereza Mrázková
sekretariát odboru