Odbor dopravy a komunálních služeb - ODK

Řeší:

 Je odborem úřadu, který v rámci své působnosti zabezpečuje činnosti v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem, veřejné zeleně, veřejného prostranství, čistoty místních komunikací III. a IV. třídy obvodu v rozsahu vymezeném statutem. Zajišťuje správu a provoz veřejné pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, provoz trhu a tržních míst na území městského obvodu.

Členění odboru:

  • oddělení obchodu a služeb
  • oddělení dopravy

Kontakty

PhDr. Daniel Jeřábek, MBA
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
Bc. Kateřina Skotnicová
referent - ekonom 02
Ing. Petra Bálková
vedoucí oddělení dopravy
Jana Fekiačová
asistent 03