Odbor dopravy a komunálních služeb - ODK

Řeší:

 Je odborem úřadu, který v rámci své působnosti zabezpečuje činnosti v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem, veřejné zeleně, veřejného prostranství, čistoty místních komunikací III. a IV. třídy obvodu v rozsahu vymezeném statutem. Udržuje a provozuje veřejné pohřebiště.

Členění odboru:

  • oddělení obchodu a služeb
  • oddělení dopravy