Formuláře žádostí ke stažení - ODK

Formuláře jsou pro Vás k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

Dle vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace IV. třídy

Za účelem umístění restaurační předzahrádky.

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Za účelem vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženou osobu (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Žádost o prodloužení platnosti povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Za účelem vyhrazeného parkování (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

Dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 12 a 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky

Dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.000 Kč. Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod. O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30.10.2017. Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: zahradky@ovajih.cz, případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.