Odbor majetkový

Řeší:

Je odborem úřadu, který zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti městského obvodu a týkající se staveb a nemovitých věcí ve vlastnictví města, které byly svěřené městskému obvodu, s výjimkou prostor sloužících k podnikání a nemovitých věcí, jejichž správa je svěřena jinému odboru nebo samostatnému oddělení úřadu. Vede evidenci a registr smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích. Zajišťuje úkoly související s privatizací domovního a bytového fondu.

 

Členění odboru

  • oddělení smluvních vztahů
  • oddělení ekonomiky a vymáhání pohledávek.