Nájemní smlouvy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájemní smlouvy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o nájemní smlouvy za účelem:

  • zřízení a užívání přístupu a vjezdu,
  • umístění parkovacího místa,
  • zřízení a provozování restaurační zahrádky,
  • umístění reklamy,
  • zahrady,
  • pozemku pod stavbou,
  • jiný účel.

  Spočívá-li řešení životní situace v uzavření smlouvy, jedná se i o smlouvy o smlouvách budoucích.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • Právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • základní údaje o žadateli
  • situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
  • telefonní kontakt popř. e-mailovou adresu
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, odbor majetkový

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, odbor majetkový, oddělení smluvních vztahů

  Renáta Mahrová
  referent majetkové správy 05
  +420599430466 114 / Radnice, budova A
  Pavla Šimáčková
  referent majetkové správy 04
  +420599430257 111 / Radnice, budova A
  Monika Ulrichová
  referent majetkové správy 06
  +420599430225 115 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Základní údaje o žadateli
  • Situační snímek se zákresem požadavku
  • Telefonní kontakt, popř. e-mailovou adresu
  • Plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem pozemku.
  Lze podat i neformalizovanou písemnou žádost.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání orgánů městského obvodu, popř. města.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.04.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno