Odbor sociální péče

Je odborem úřadu pro zabezpečení činností v samostatné a přenesené působnosti, v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úsecích sociálních věcí.

Centrum sociálních služeb Jih

Pečovatelská a odlehčovací služba

 

Přehled sociálních služeb ve městě Ostrava

Na tomto webovém portálu naleznete pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Věříme, že se pro Vás portál stane praktickou pomůckou při hledání řešení obtížných životních situací a poskytne Vám ucelený přehled o nabízených sociálních službách v našem městě. Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu komunitního plánování v Ostravě naleznete na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz.