Odbor sociální péče – oddělení sociálních služeb

Základní informace

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih poskytuje sociální služby ve svém územním obvodu prostřednictvím odboru sociální péče, oddělením sociálních služeb. Sociální služby jsou zajišťovány odborně způsobilými pečovatelkami, které jsou zaměstnanci Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih registrován u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel těchto sociálních služeb:

  • pečovatelská služba

  • odlehčovací služba (pobytová)

Tyto činnosti jsou financovány z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih a jsou realizovány s finanční podporou Moravskoslezského kraje. 

          

Odbor sociální péče poskytuje uživatelům sociálních služeb a dalším občanům také:
  • aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • základní sociální poradenství