Změny pracovišť

Na konci léta dochází ke změnám místa dvou pracovišť - odboru sociálně právní ochrana dětí a správy obecních domů a bytů.

Správa obecních bytů a domů

Počínaje dnem 1.9.2015 dochází ke změně pracoviště správy obecních domů a bytů Ostravy-Jih. Kontaktní místo pro občany bude nově zřízeno přímo v objektu radnice, na ul. Horní 3 v Ostravě-Hrabůvce. Prvním úředním dnem na tomto pracovišti bude středa 2.9.2015.

Sociálně právní ochrana dětí

Odbor zabývající se sociální prevencí a sociálně právní ochranou dětí se s platností od 31.8.2015 přesouvá z budovy D radnice do odloučeného pracoviště na Provaznické ulici - bez změny rozsahu činnosti.