Sociálně právní ochrana dětí

Odbor zabývající se sociální prevencí a sociálně právní ochranou dětí se s platností od 31.8.2015 přesouvá z budovy D radnice do odloučeného pracoviště na Provaznické ulici - bez změny rozsahu činnosti.