Evropské projekty

Přeshraniční spolupráce

Projekty realizované společně s polským městem Wodzisław Śląski v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Veřejná správa

Projekty související se zkvalitňování veřejných služeb a zvyšování efektivity veřejné správy.

Ozdravné pobyty

Projekty umožňující účast žáků základních a mateřských škol na ozdravných pobytech s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Energetické úspory

Projekty zaměřené na dosahování úspor energie.

Nakládání s odpady

Projekty zaměřené na budování sytémů separace odpadů a pořízení svozových prostředků.

Vzdělávání

Projekty zaměřené na modernizaci a rozvoj infrastruktury mateřských a základních škol.