Sociální služby

Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih

Projekt spolufinancovaný z OPLZZ.

Sociální pracovník ve škole

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011416

Metodika sociálního pracovníka ve škole

Metodika je výstupem projektu „Sociální pracovník ve škole“, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011416).