Energetické úspory

Projekty zaměřené na dosahování úspor energie.

Stavební úpravy ZŠ Kosmonuatů 13, Ostrava-Zábřeh

Operační program Životní prostředí. Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21151.

Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh

Projekt byl předložen do výzvy č. 60 v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na snižování energetické náročnosti prostřednictvím zlepšení tepelně izolačních vlastností obálek budov.

Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Projekt byl předložen do výzvy č. 50 v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na podporu energetických úspor prostřednictvím zlepšení tepelně izolačních vlastností obálek budov.

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

Zateplení základní školy bylo splufinancováno z fondů EU (číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25282)

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Cílem projektu jsou energetické úspory v objektu, který je využíván jako zázemí pro Technické služby městského obvodu Ostrava-Jih. Úspor bude dosaženo zateplením fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnou oken a dveří a zateplením střechy. Pro ohřev teplé vody bude nainstalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 6 kWp.

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29

V rámci projektu budou realizována opatření na energetické úspory spočívající ve výměně střešního pláště, provedení zateplení fasády, zateplení půdy, stropu sklepa a výměny vybraných oken objektu. Díky energeticky úsporným opatřením dojde ke snížení spotřeby energie o 441 MWh/rok.