Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29

V rámci projektu budou realizována opatření na energetické úspory spočívající ve výměně střešního pláště, provedení zateplení fasády, zateplení půdy, stropu sklepa a výměny vybraných oken objektu. Díky energeticky úsporným opatřením dojde ke snížení spotřeby energie o 441 MWh/rok.

Logo IROP

 V rámci projektu dojde k celkové revitalizaci bytového domu, který bude následně sloužit jako bytový seniorský dům. Je plánována (1) revitalizace vnitřních prostor bytového domu, jak společných prostor, tak i vlastních bytů. Jedná se o nové omítky, obklady, podhledy, podlahy, výměny dveří a zárubní, výměny kuchyňských linek. Součástí jsou pak i opravy zdravotechnických instalací a dále pak opravy elektroinstalací. Společné prostory budou pak doplněny o novou vrátnici, úpravu vstupního schodiště a úpravy stávajících prádelen. Součástí projektové dokumentace je pak i zřízení čtyř bezbariérových bytů spolu s úpravou bočního schodiště pro bezbariérový přístup. Opatření na energetické úspory (2) spočívá ve výměně střešního pláště, provedení zateplení fasády, zateplení půdy, stropu sklepa a výměny vybraných oken objektu. Dále dojde (3) k demolici objektu na parc. č. 2084/12, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Po rekonstrukci bude v domě situováno celkem 90 bytů (vč. 4 bezbariérových).

Objekt nevyhovuje současný požadavkům na kvalitu bydlení, technické provedení, ani na hospodaření s energiemi. Díky realizaci projektu budou nájemníkům z řad seniorů nabídnuty důstojné prostory k bydlení, navíc bude bydlení vstřícné vůči osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zlepší se dostupnost bydlení pro seniory a zvýší se kvalita jejich života. Zateplení objektu pak zvýší tepelný komfort a sníží spotřebu energií, což přispěje ke snížení emisí znečišťujících látek a úspoře nákladů spojených s provozem objektu.

Projekt je spolufinancovván Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014308