Zajímavosti

Školy v Hrabůvce do roku 1914

Hrabůvka byla po staletí malou, poměrně nevýznamnou vsí. Změny v jejím poklidném zemědělském rázu přinesl až rozvoj průmyslové výroby v sousedních Vítkovicích.

Osmdesáté výročí otevření Husova sboru v Hrabůvce

Nedaleko hasičské záchranné stanice na Hasičské ulici v Hrabůvce se nachází nevelký Husův sbor Církve československé husitské, který byl poprvé otevřen věřícím před 80 lety v roce 1934.

Výstavba studní v Bělském lese

Ještě před sedmdesáti lety byl dnešní Bělský les znám více jako les Studna. Své jméno získal před mnoha staletími a dokládá jej například listina z počátku 17. století popisující majetek tehdejšího zábřežského panství: „Zábřehu patří tři lesy. Jeden slove Studna a táhne se od rybníků zábřežských až do dědiny Výškovic na zdéli až k folvarku starobílkému...“.

Na území obvodu jsou tři památné stromy

Tři památné stromy se nacházejí na území městského obvodu Ostrava-Jih, všechny v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. Ke kaštanovníku jedlému (vyhlášen v roce 1989) a buku lesnímu (1997) v roce 2011 přibyl dub letní, který stejně jako buk lesní roste v parkově upravené ploše u Zámku Zábřeh.

Na území obvodu leží čtyři bludné balvany

Němým dokladem a zároveň připomínkou ledových dob ve starších čtvrtohorách jsou bludné balvany.

Tradiční akce spolupořádané městským obvodem Ostrava-Jih

V Ostravě-Jihu se každoročně koná pět tradičních akcí, na kterých se setkávají občané obvodu.

Hlavní radniční budova

Původně čtyřposchoďová podsklepená budova A byla postavena v šedesátých letech minulého století a sloužila k obytným účelům. Dodatečně byla společně s budovou B přizpůsobena pro potřeby Obvodního národního výboru Ostrava 3.