Nejčastější dotazy

Doklady, trvalý pobyt, ověření podpisu a listin, podatelna

Dotazy týkající se například zcizení dokladů, provedení změn v dokladech, či změn trvalého pobytu.

Narození, sňatky, úmrtí, změna jména

Dotazy týkající se například vyřízení rodného listu, úmrtního listu a sňatků...