Znak městského obvodu Ostrava-Jih

Historii obvodu lze vyčíst ze znaku, který byl vytvořen a schválen v roce 1994.

Znak obvodu Ostrava-Jih byl udělen usnesením Rady města Ostravy číslo 3581/90 ze 4. října 1994 a je blasonován následovně: čtvrcený štít; v prvním červeném poli tři stříbrné kužely, ve druhém modrém poli stříbrné váhy, ve třetím modrém poli kolmo položená stříbrná ryba, čtvrté pole stříbrno-červeně šachováno.

Základem znaku je čtvrcený štít. První pole zobrazuje Zábřeh – jedná se o tři stříbrné kužely v červeném poli, které znamenají symbol boží spravedlnosti. V minulosti kužely symbolizovaly náležitost Zábřehu k olomouckému biskupství. Ve druhém poli jsou umístěny stříbrné váhy v modrém poli, znak v poli je odrazem dřívější výškovické obecní pečeti. Hrabůvka je symbolizována stříbrnou rybou v modrém poli, která připomíná dřívější rozvinutou rybniční síť. Poslední stříbrno-červené šachové pole je heraldickou stylizací soudobé sídlištní panelové zástavby Dubina a Bělský Les. Barevné řešení znaku vychází ze skutečnosti lokalizace obvodu v moravské částí města Ostravy: stříbrná a červená barva jsou barvami zemského znaku moravského, stříbrná a modrá barvami znaku ostravského.

 

1hirnxfv.bmp