O Jihu

Aktuálně

Aktuality z obvodu

Tiskové zprávy

Průběžně vydávané tiskové zprávy. Tisková mluvčí: Bronislava Rudinská Supíková Telefon: +420 724 132 740 E-mail: bronislava.rudinska@ovajih.cz

Logo městského obvodu

Logo městského obvodu Ostrava-Jih je součástí jednotného vizuálního stylu města Ostravy. Informace o užití loga městského obvodu zájemcům odbor vztahů s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Mobilní rozhlas pro městský obvod Ostrava-Jih

Obvod Ostrava-Jih využívá aplikaci Munipolis - Mobilní rozhlas. Jedná se o službu, která zdarma občanům přináší informace o dění v obvodu, ať už se nachází kdekoliv.