Důležité kontakty

Technické služby Ostrava - Jih

Hlavním účelem zřízení organizace je péče o čistotu a celkový vzhled statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava – Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s platnými právními předpisy, zajištění servisních služeb pro městský obvod Ostrava – Jih.