Státní instituce

Úřad práce v Ostravě, pobočka Vítkovice

Správní obvod: Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Ostrava-Jih (Výškovice, lokalita Starý Zábřeh, Pískové Doly), mimo občanů se zdravotním postižením a mladistvé
Mírová 32, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefon: 950 143 242, fax: 950 143 265
Úřední hodiny
Pondělí a středa: 8 - 17
Úterý a čtvrtek: 8 - 13
Pátek (jen pro nové uchazeče): 8 - 13

Úřad práce v Ostravě, pobočka Zábřeh

Správní obvod: Ostrava-Jih (mimo Výškovice a lokalitu Starý Zábřeh, Pískové Doly), Hrabová, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, mimo občanů se zdravotním postižením a mladistvé Na Obvodu 41, Ostrava-Vítkovice
písemný kontakt: P. O. BOX č. 8, Ostrava 30, PSČ 700 30
Telefon: 950 143 312, fax 950 143 333
e-mail: posta.oth@ot.mpsv.cz
Úřední hodiny
Pondělí a středa: 8 - 17
Úterý a čtvrtek: 8 - 13
Pátek (jen pro nové uchazeče): 8 - 13

Finanční úřad Ostrava II

Horní 1619/63, 700 46 Ostrava-Jih
Telefon: 596 705 111
Fax: 596 705 364
e-mail: podatelna@os2.os.ds.mfcr.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8 - 17, 8 - 12, 13 - 16 (pokl. hod.)
Úterý: 8 - 15 (podatelna)
Středa: 8 - 17, 8 - 12, 13 - 16 (pokl. hod.)
Čtvrtek: 8 - 15 (podatelna)
Pátek: 8 - 14 (podatelna)

Policie České republiky

Tísňová linka: 158
http://www.policie.cz

obvodní oddělení Hrabůvka
Dr. Martínka 14, 700 30 Ostrava
Telefon: 974 728 401
Fax: 974 725 798
e-mail: mrovaz2@mvcr.cz

obvodní oddělení Vítkovice
Mečnikovova 1314/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefon: 974 728 201
Fax: 974 728 208
e-mail: ovoopvitko@mvcr.cz

obvodní oddělení Zábřeh
náměstí SNP 1886/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 974 728 301
Fax: 974 728 308
e-mail: mrovaz1@mvcr.cz

Městská policie Ostrava

Tísňová linka: 156
http://www.mpostrava.cz

Alberta Kučery 31, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Telefon: 596 712 293

Výškovická 169, 700 30 Ostrava-Výškovice
Telefon: 599 414 312

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 950 730 311 (ústředna)
e-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Odbor prevence
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 950 730 101 (sekretariát)