Základní informace o městském obvodu Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na území tří původních obcí – Zábřeh nad Odrou, Výškovice, Hrabůvka a tvoří ho ještě další dvě části – sídliště Dubina a Bělský Les. Zaujímá plochu 17 km2. V současné době charakterizován jako nejlidnatější území Ostravy a tím i jako jedno velké sídliště. Počet obyvatel obvodu se pohybuje okolo čísla sto tisíc, což by jako samostatné město bylo sedmé největší v České republice.

Mezi kulturní a chráněné památky patří Jubilejní kolonie, postavená Vítkovickými železárnami podle projektu J. Freiwalda v letech 1921 - 1932. Jedná se o dělnické byty v Hrabůvce, situované do jednopatrových domů se dvory a vnitřními ulicemi. Dnes po rekonstrukcích tato část nabízí nejatraktivnější bydlení v obvodu. Návštěvníky láká také nově zrekonstruovaný zámek v Zábřehu, jehož součástí je i pivovar. Velmi oblíbeným bydlením se staly i části Výškovice a Zábřeh, které úzce sousedí s Bělským lesem. Připravuje se jeho revitalizace tak, aby měl estetický i rekreační význam.

Mnoho míst na území obvodu postupně dostává nový kabát. Rekonstruována byla část náměstí SNP v Zábřehu, obnovena byla hlavní budova Úřadu městského obvodu v Hrabůvce a výrazným způsobem pokračuje humanizace a estetizace domovního a bytového fondu. Na mnohých místech v obvodu vyrostly další objekty občanské vybavenosti. Jedná se především o finanční úřad, peněžní ústavy, nákupní střediska a supermarkety, v tomto výčtu nesmí chybět nákupní středisko Avion Shopping park Ostrava, které je největším v Moravskoslezském kraji, ale i dětská a workoutová hřiště, jejichž počet pravidelně rozšiřují úspěšné projekty participativního rozpočtu.

Kulturu pro obvod zajišťuje příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih, pod kterou spadají kromě Kulturní dům K-TRIO, výškovické kino Luna a Komorní klub na Velflíkově ulici v Hrabůvce. Významný je také Dům kultury Akord v Zábřehu a v neposlední řadě ČEZ Aréna, která je využívána ke sportovním i jiným společenským akcím.

V létě roku 2006 začal veřejnosti sloužit Vodní areál Jih na Svazácké ulici v Zábřehu. Má dva tobogány a čtyři skluzavky, padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén atypického tvaru a dětský bazén. Návštěvníkům slouží také nová sportoviště. Nabídka služeb celého areálu je postupně rozšiřována a zkvalitňována. Cílem je, aby byl využitelný celoročně.

V obvodu je známá Poliklinika v Hrabůvce, v sociální sféře dva domovy pro seniory a dva domy s pečovatelskou službou. Ve Výškovicích je od září roku 2007 otevřen Hospic sv. Lukáše. Dopravní spojení v rámci města Ostravy zabezpečuje autobusová a tramvajová doprava, která se neustále rozrůstá.

Na území obvodu se nachází železniční komunikační uzel Vítkovice a také hustá síť silničních komunikací zabezpečuje kontakt městského obvodu. Na území obvodu je 19 základních škol a 29 mateřských škol, dále 16 středních škol a učilišť a jedna fakulta Vysoké školy báňské, technické univerzity. V obvodu jsou dvě základní umělecké školy.

 

 

Příspěvkové organizace

Znak městského obvodu Ostrava-Jih