Příspěvkové organizace

Městský obvod Ostrava-Jih je zřizovatelem devatenácti základních škol. Na jeho území je v provozu i třicet mateřských škol, sedmnáct tvoří sedm samostatných příspěvkových organizací a třináct z nich je součástí základních škol. Dalšími příspěvkovkými organizacemi jsou Kulturní zařízení Ostrava-Jih a Technické služby Ostrava – Jih.

Kulturní zařízení Ostrava-Jih

Příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih plní funkci místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných aktivit pro občany obvodu. Svou činnost organizace provozuje ve svěřených objektech a také na dalších místech obvodu Ostrava-Jih.

Svěřené objekty:

Kulturní dům K-TRIO (také sídlo KZOJ) na ulici Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce
Kulturní dům K-TRIO je moderní budova, která vznikla díky kompletní rekonstrukci původní budovy Obvodního kulturního střediska z roku 1973 a do provozu byla uvedena v roce 2004. Kulturní dům K-TRIO poskytuje multifunkční prostor s kvalitním technickým vybavením a širokým zázemím pro organizátory. Součástí kulturního domu je Restaurace K-TRIO. Je využíván zejména pro pořádání koncertů, školení, seminářů, prezentací, školních představení, výstav a také večírků, plesů a rodinných či firemních akcí aj. Kapacita hlavního sálu je 200 osob.

Kino LUNA na Výškovické ulici v Ostravě-Zábřehu
Kino LUNA je v provozu od roku 1970. V současné době prochází rozsáhlou modernizací, která probíhá v několika etapách, s plánovaným ukončením v roce 2015. Kino je vybaveno projekční plochou o rozměru 14,5 x 6 m a zvukovým systémem Dolby Digital Surround Ex. Za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a také Statutárního města Ostravy bylo Kino LUNA v roce 2010 vybaveno kompletní technologií digitálního kina D-Cinema dle standardu DCI včetně vybavení pro 3D projekci a přímé přenosy. Souběžně byla zachována i stávající analogová projekce 35 mm filmového pásu. Mimo pravidelných každodenních filmových projekcí je kino využíváno také multifunkčně pro konání koncertů, přednášek, školních akademií aj. Kapacita kinosálu je 525 míst.

Komorní klub v Jubilejní kolonii na Velflíkově ulici v Ostravě-Hrabůvce
Komorní klub je umístěn v budově z roku 1928. Tato budova byla v roce 2002 vyhlášena kulturní památkou ČR. Budova byla v letech 2004 – 2005 kompletně rekonstruována a od roku 2008 je provozována pod Kulturním zařízením Ostrava-Jih. Klub je využíván zejména pro pořádání koncertů, besed a přednášek. Kapacita klubu je 50 osob.


Technické služby Ostrava – Jih

Byly zřízeny statutárním městem Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih jako příspěvková organizace od 1. 9. 2015 na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih číslo 0158/4 ze dne 4. 6. 2015. Hlavní sídlo Technických služeb Ostrava – Jih je na ulici Kpt. Vajdy 3202/6 v Ostravě – Zábřehu. Další provozovny jsou na ulici Alberta Kučery 1  a na ulici U Lesa 69 v Ostravě – Hrabůvce.

Hlavním účelem zřízení organizace je péče o čistotu a celkový vzhled statutárního města Ostravy,  městského  obvodu Ostrava – Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s platnými právními předpisy, zajištění servisních služeb pro městský obvod Ostrava – Jih.

Technické služby Ostrava – Jih, p. o. , vykonávají   zejména tyto hlavní činnosti:

 • zajištění čištění, zimní údržby a drobné stavební údržby a opravy místních a účelových komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, jejich součástí a příslušenství, včetně jejich zimní údržby a údržby pomocí mechanizace,
 • údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, podchodů a tržních míst, včetně zimní údržby, údržby pomocí mechanizace,
 • údržba a opravy mobiliáře, sportovních hřišť a dětských hřišť, dětských pískovišť a lanových prvků, včetně provádění běžné kontroly a provozní kontroly (pravidelné provádění roční kontroly zajišťuje zřizovatel) a včetně odstraňování a likvidace herních prvků,
 • údržba a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace,
 • provoz, údržba a opravy veřejných WC,
 • provozní a technické zajištění veřejnosti přístupných kulturních a sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem,
 • autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny,
 • kontrola a úklid parkovacích objektů PO 31 na ulici  B. Četyny, PO 32 na ulici Vl. Vlasákové, PO 33 na ulici Vl. Vlasákové, PO 41 na ulici B. Václavka, PO 42 na ulici B. Václavka, PO 51 na ulici L. Hosáka a PO 01 na ulici Fr. Formana
 • zajištění veřejné služby dle zákona č.111/2006 Sb. o hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění výkonu trestu veřejně prospěšných prací na základě zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním , tzn. zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů) na území Městského obvodu Ostrava-Jih

V těchto jmenovaných oblastech spolupracuje s Úřadem práce při hledání nových možností uplatnění pro občany, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jejich pracovní náplní je pečovat o čistotu veřejných prostranství celého obvodu. 

Doplňkovou činností Technických služeb Ostrava – Jih je

 • poskytování technických služeb
 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • testovaní, měření, analýzy a kontroly

 

Kontakt: Sekretariát: 555 505 962, .

 

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace,

byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, č. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 ze dne 6.6.2019.

Sídlo organizace je na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce, odloučené pracoviště se nachází na ul. Horymírova č. 3054/121 v Ostravě-Zábřehu.

 

Organizace poskytuje tyto sociální služby:

 • pečovatelská služba – je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří žijí ve vlastní domácnosti nebo v domě s pečovatelskou službou na území městské části Ostrava-Jih a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu

 • odlehčovací služba – je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby. Kapacita služby je 14 lůžek a je poskytována v Domě s pečovatelskou službou na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě Hrabůvce. Služba je poskytována denně na omezenou dobu 3 měsíců.