Jižní listy

Zpravodaj Jižní listy vydává městský obvod Ostrava-Jih.

Úkolem zpravodaje je informovat o práci radnice - o tom, jaké změny její vedení chystá, proč tak činí, čím se zabývají pracovníci jednotlivých odborů, o čem jednali radní a zastupitelé a hlavně s jakým výsledkem. Do obsahové náplně patří i praktické informace, např. kde a v které dny budou přistaveny kontejnery na svoz odpadu, v jakém termínu proběhne čištění ulic nebo kdy, kde a jaká se uskuteční kulturní či sportovní akce. Nechybí informace ze školských zařízení ani rubriky pro seniory. Od začátku roku 2008 začal zpravodaj vycházet ve zcela novém grafickém provedení v barevné podobě na křídovém papíře. V dubnu roku 2013 byl rozšířen počet stran na čtyřiadvacet. V lednu roku 2015 se pak částečně inovovala grafická podoba. Od ledna 2018 vychází zpravodaj v rozšířené verzi 32 stran.

Jižní listy vycházejí jedenáctkrát ročně (s výjimkou měsíce července), každé číslo v nákladu 50 000 výtisků. Občanům městského obvodu Ostrava-Jih jsou do poštovních schránek distribuovány zdarma.

Návštěvníkům těchto stránek nabízíme elektronickou verzi zpravodaje, každé číslo je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Kontakt na redakci:

Redakce:

Mgr. Gabriela Gödelová
tel.: +420 599 430 490
mobil: +420 702 245 557
e-mail: jizni.listy@ovajih.cz

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
tel.:724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz