Radnice

Základní informace o provozu ÚMOb

S platností od 15. 2. 2021 jsou úřední hodiny městského obvodu Ostrava-Jih stanoveny takto:

 1. Úřední hodiny pro styk s veřejností jsou stanoveny na
  pondělí a středa 8.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 17.00 hodin,
  (každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18,00 hodin)

  odbor správních činností (matrika, ohlašovna, Czech Point, ověřování podpisů a kopie listin) kromě stávajících časů navíc čtvrtek 8 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin
 2. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost:

  Pondělí, středa, čtvrtek 8.00 - 17.00 hodin

  Úterý  8.00 - 15.00 hodin

  Pátek 8.00 - 13.00 hodin

 3. Úřední hodiny pokladny:

  Pondělí a Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

  Úterý a Čtvrtek 8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00 hodin

  Pátek 8.00 – 12.00 hodin

  V souvislosti s blížícím se koncem roku 2021 a z provozních důvodů spojených se stanovenými podmínkami peněžních ústavů pro prováděním bezhotovostního styku v závěru roku bude možné platit na pokladně úřadu prostřednictvím platební karty pouze do pondělí 27. 12. 2021.
  Dále informuje, že v pátek 31. 12. 2021 bude z technických důvodů pokladna uzavřena. Správní poplatky budou odevzdány do konce pracovní doby dne 30. 12. 2021.


 4. Při pohybu v prostorách úřadu je třeba dbát zvýšených hygienických opatření (dodržovat 3R - nosit roušku nebo respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy).


 

Správní činnost

(matrika, ohlašovna, Czech POINT, ověřování podpisu a kopie listiny)

 

Podatelna

 

 

Upozornění:

Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18:00 hodin.

 

Centrální spojovatelka:

599 444 444

 

Adresa:

Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

 

Datová schránka:

Městský obvod Ostrava-Jih
IDDS: 2s3brdz

 

Elektronická podatelna:

E-mail: posta@ovajih.cz
Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem.


Redakce Jižních listů: jizni.listy@ovajih.cz