Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Důležité informace

Poslední změna: Středa 11.10.2017 09:44
.

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

 

 

-----------------------------------------------------------------

VOLBY 2017

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace pro voliče městského obvodu Ostrava-Jih o vydávání voličských průkazů

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků městského obvodu Ostrava-Jih

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Telefonní seznam volebních místností

--------------------------------------------------------------

VOLBY 2018

Informace o volbě prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018


Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Informace pro voliče městského obvodu Ostrava-Jih o vydávání voličských průkazů

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu


Kontaktní osoby městského obvodu Ostrava-Jih pro volby:

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, mobil: 731 437 930, e-mail: radek.drong@ovajih.cz

Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, mobil: 725 828 491,e-mail:renata.cecotova@ovajih.cz

Alena Tylečková, tel.: 599 430 255, mobil: 601 103 350, e-mail:alena.tyleckova@ovajih.cz

 

Odkazy na volební informace:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

http://www.volby.cz/

https://www.czso.cz/

 

Informace pro voliče volebního okrsku č. 11006 městského obvodu Ostrava-Jih

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »