DOTACE A DARY - FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍM

ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2021

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2021

ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2022

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2022

ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2023

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2023.

ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2024

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2024

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍM - FINANČNÍ DARY NA ROK 2025 (NAHRAZUJE PŮVODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM)

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ HRAZENÝCH Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2025. FINANČNÍ DARY NOVĚ NAHRAZUJÍ ZNÁMÝ DOTAČNÍ PROGRAM - NEINVESTIČNÍCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, KTERÉ BYLY POSKYTOVÁNY V OBVODU OSTRAVA-JIH DO ROKU 2024 VČETNĚ.