ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2021

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo svým usnesením č. 0217/ZMOb-JIH/1822/9 ze dne 11.06.2020 vyhlášení výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory - účelových neinvestičních dotací pro rok 2021 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče s termínem podávání žádostí v období od 15. září do 30. září 2020. Do výběrového řízení se žadatelé nově budou přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci EvAgend.

 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 se skládá ze všeobecné části, která je společná pro všechny oblasti a ze specifických podmínek pro oblasti.

Program - všeobecná část

Program - specifické podmínky pro oblast ŠVK, VČPK a sport

Program - specifické podmínky pro oblast sociální péče

 

Zde je pro vás uveřejněn MANUÁL PRO ŽADATELE s podrobným návodem "Jak zpracovat žádost o dotaci".

Žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy programu:

Kontaktní osoby v jednotlivých oblastech

odbor školství a kultury:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

ŠVK (školství a vzdělávání a kultury)

Mgr. Barbora Cvešperová

599 430 286

barbora.cvesperova@ovajih.cz

VČPK (volného času dětí a mládeže a prevence kriminality)

Dagmar Reiterová

Ing. Romana Filipová

599 430 263

599 430 369

dagmar.reiterova@ovajih.cz

romana.filipova@ovajih.cz

S (sportu)

Ing. Romana Filipová

599 430 369

romana.filipova@ovajih.cz

 

odbor sociální péče:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

SP (sociální péče)

Danuše Havlíková

599 430 454

danuse.havlikova@ovajih.cz

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

 

Poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0273/ZMOb-JIH/1822/11 dne 14.12.2020 o poskytnutí účelových dotací pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu v celkové výši 3 552 000 Kč.

Veřejnoprávní smlouva pro rok 2021 zde

Pokyny a formuláře pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory – účelové dotace poskytnuté pro rok 2021

POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ najdete ZDE

 FORMULÁŘ "vyúčtování" v oblasti:

- školství a vzdělávání a kultury

- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality

- sport

- sociální péče

 

FORMULÁŘ "hodnotící zpráva"

 

Znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih pro prezentaci

Příjemce dotace je povinen za účelem propagace podporovaného projektu používat znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih a případně další sloganová loga např. náš JIH, a to na pozvánkách, propagačních materiálech, na potisku propagačních předmětů, apod.).

Loga městského obvodu Ostrava-Jih

Logo městského obvodu se znakem - barevná verze

náš JIH

 Další možnosti a loga naleznete na odkaze https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/logo-mestskeho-obvodu