Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Cílem projektu jsou energetické úspory v objektu, který je využíván jako zázemí pro Technické služby městského obvodu Ostrava-Jih. Úspor bude dosaženo zateplením fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnou oken a dveří a zateplením střechy. Pro ohřev teplé vody bude nainstalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 6 kWp.

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001644

Celkové způsobilé výdaje: 5 646 501,30 Kč

Dotace EU: 2 258 600,52 Kč

Celkové náklady: 10 526 287,57 Kč

Realizace projektu: 22.12.2017 - 16.11.2018

Snížení spotřeby energie: 351 GJ/rok

 

Kromě energetických úspor došlo také k úpravě interiéru objektu, který tak poskytuje kvalitní zázemí pro pracovníky TSOJ Ostrava-Jih.