Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh

Projekt byl předložen do výzvy č. 60 v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na snižování energetické náročnosti prostřednictvím zlepšení tepelně izolačních vlastností obálek budov.

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/14.25295

Cíl

Cílem projektu je snížit náročnost objektu na spotřebu tepelné energie a přispět tak k úspoře provozních nákladů a ochraně životního prostředí.

Předmět

Projekt spočívá v zateplení obvodových plášťů kontaktním zateplovacím systémem, izolaci střech a výměně stávajících oken a dveří v obvodovém plášti. Potenciál energetických úspor byl vyčíslen na 853 GJ/rok.

Objekt

Horymírova 2978/100, Ostrava- Zábřeh

Období realizace

2016

Celkové náklady

14 400 906 Kč

Uznatelné náklady

12 027 791 Kč

Celková výše podpory

10 825 011 Kč