Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

Zateplení základní školy bylo splufinancováno z fondů EU (číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25282)

Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střechy. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 300 t/rok a k úspoře energie cca 3283 GJ/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 32 520 307 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 27 642 261 Kč, příspěvek SFŽP ČR 3 252 031 Kč a příspěvek statutárního města Ostrava 146 443 Kč.