Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026

Projekt Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2023 - Operační program Zaměstnanost plus

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.02.01/00/22_018/0001212

Název projektu

Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026

Žadatel

Statutární město Ostrava

 

Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování

 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti ve vybraných rizikových lokalitách v městském obvodu OVA-Jih prostřednictvím zaměstnání domovníků - preventistů. V rámci prevence kriminality bude vytvořeno 20 pracovních míst - domovník-preventista a 1 pracovní místo mentor. Realizací projektu se očekává snížení nákladů na údržbu bytových domů ve správě MOb Ova-Jih, snížení kriminality v lokalitách a zvýšení bezpečí nájemníků v bytových domech.

Projekt se bude realizovat v letech v období od  01.10.2023 do 30. 09. 2026.  Realizátorem projektu je odbor bytový a ostatního hospodářství úřadu, který bude dále na projektu spolupracovat i s  Městskou policií, Policií ČR a Asistenty prevence kriminality působící na území města Ostravy.

Na spolufinancování projektu se bude podílet MOb OVA-Jih.

 

 Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

 

Podíl na celkovém rozpočtu (v %)

Celkové způsobilé náklady

14 819 112,00

100 %

Vlastní financování obvodu OVA-Jih

1 481 911,20

10 %

Dotace

13 337 200,80

90 %