Správa obecních bytů a domů

Počínaje dnem 1.9.2015 dochází ke změně pracoviště správy obecních domů a bytů Ostravy-Jih. Kontaktní místo pro občany bude nově zřízeno přímo v objektu radnice, na ul. Horní 3 v Ostravě-Hrabůvce. Prvním úředním dnem na tomto pracovišti bude středa 2.9.2015.

Občané obvodu budou moci na jednom místě, tj. v budově "D" radnice, vyřídit veškeré  záležitosti související s pronájmem bytů, nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, vč. využití možnosti hotovostních plateb na pokladnách.


bytové a ekonomické záležitosti        
Mgr. Soňa Cingrová      599 430 243
technické záležitosti
Irena Peterová              599 430 259

Občané obvodu budou moci na jednom místě, tj. v budově "D" radnice, vyřídit veškeré  záležitosti související s pronájmem bytů, nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, vč. využití možnosti hotovostních plateb na pokladnách.


bytové a ekonomické záležitosti        
Mgr. Soňa Cingrová      599 430 243
technické záležitosti
Irena Peterová              599 430 259