Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor právní

Poslední změna: Středa 08.02.2017 09:31 by Škubal Roman

Je odborem úřadu pro zabezpečení legislativní, právní, poradenské a konzultační činnosti pro členy zastupitelstva městského obvodu a pro potřeby úřadu. Zajišťuje výkon správních rozhodnutí a vymáhání nedobrovolného plnění podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Zajišťuje zastoupení městského obvodu v soudních i mimosoudních sporech. Přijímá k řešení stížnosti, podněty a petice občanů. Zajišťuje vymáhání nedobrovolného plnění finančních závazků ze smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích.

 

Členění odboru

  • Oddělení právní
  • Oddělení vymáhání pohledávek
Iveta Šlachtová
sekretariát odboru 02
599430335 321 / Radnice, budova B
Kontaktní seznam všech pracovníků