Odbor právní

Řeší:

Je odborem úřadu pro zabezpečení legislativní, právní, poradenské a konzultační činnosti pro členy zastupitelstva městského obvodu a pro potřeby úřadu a poskytuje příslušným odborům a samostatným oddělením v konkrétním případě právní poradu zejména při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů. Zajišťuje výkon správních rozhodnutí a vymáhání nedobrovolného plnění podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje zastoupení městského obvodu v soudních i mimosoudních sporech. Přijímá k řešení stížnosti, podněty a petice občanů. Zajišťuje vymáhání nedobrovolného plnění finančních závazků ze smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích. Zajišťuje činnosti související s výkonem práv u státních podniků „v likvidaci".

 

Členění odboru

  • Oddělení právní
  • Oddělení vymáhání pohledávek