Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor správních činností

Poslední změna: Úterý 15.01.2019 07:56 by Škubal Roman

Je odborem úřadu pro zabezpečování výkonu státní správy vyplývající z práva ústavního, práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Dále zabezpečuje správní činnosti na úsecích sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, matričních událostí, spisové a skartační služby. Zajišťuje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizových řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy při obraně státu a ochraně utajovaných informací. Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT). Zabezpečuje výkon státní správy na úseku přestupkového řízení a spolupracuje s orgány policie při zajišťování veřejného pořádku v obvodě.

Členění odboru:

  • Oddělení správních činností
  • Oddělení přestupkové
Mgr. Radek Drong
vedoucí odboru
599430294 6 / Radnice, budova A
Renáta Rezková
sekretariát odboru 02
599430293 6 / Radnice, budova A
Kontaktní seznam všech pracovníků