Odbor správních činností

Řeší:

Je odborem úřadu pro zabezpečování výkonu státní správy vyplývající z práva ústavního, práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Dále zabezpečuje správní činnosti na úsecích sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, matričních událostí, spisové a skartační služby. Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT). Zabezpečuje výkon státní správy na úseku přestupkového řízení a spolupracuje s orgány policie při zajišťování veřejného pořádku v obvodě.

Členění odboru:

  • oddělení přestupkové
  • oddělení správních činností