Radnice

Změna jména a příjmení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna jména a příjmení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která si chce změnit jméno či příjmení nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, chce-li změnit jméno či příjmení tomuto dítěti

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Jméno či příjmení lze změnit fyzické osobě na základě její žádosti, či žádosti zákonných zástupců.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na místně příslušný matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Změnu jména či příjmení řeší matriční úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, jíž se požadovaná změna týká. Má-li trvalé bydliště ve správním obvodu matričního úřadu ÚMOb Ostrava-Jih (Ostrava-Jih, Hrabová, Proskovice), pak se dostaví na zdejší matriční úřad ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, matrika, budova A, přízemí, č. dv. 017, 018, 019

   

  Úřední hodiny:

  Po a St od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

  Čt          od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hod.

   

  Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18.00 hod.

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  599430219 19 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • doklad totožnosti
  • matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list či list registrovaného partnerství), ve kterém se požadovaná změna jména či příjmení promítne
  • souhlas nezletilého, staršího 15 let, jehož se změna jména či příjmení týká
  • rozsudek soudu, nahrazující souhlas druhého rodiče, jedná-li se o změnu příjmení nezletilého dítěte
  • rozsudek soudu, zbavující druhého rodiče rodičovské zodpovědnosti, či tuto zodpovědnost omezující, jedná-li se o změnu příjmení nezletilého dítěte
  • rozsudek soudu o rozvodu manželství, jedná-li se o změnu příjmení po rozvodu manželství
  • případné další doklady svědčící ve prospěch požadované změny
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o změnu jména či příjmení        ke stažení zde
  • žádost o změnu jména či příjmení nezletilého dítěte      ke stažení zde

  Všechny formuláře jsou rovněž k dispozici v budově matričního úřadu

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  100,- Kč, jedná-li se o změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného či na dřívější příjmení, v ostatních případech 1000,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Rozhodnutí ve věci změny jména či příjmení by mělo být vydáno v co možná nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel(ka) žadatele, jedná-li se o změnu příjmení za dobu trvání manželství, druhý rodič nezletilého dítěte, jedná-li se o změnu příjmení tohoto dítěte.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě vydání zamítavého rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od převzetí tohoto rozhodnutí, prostřednictvím úřadu, který toto rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno