Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor financí a rozpočtu

Poslední změna: Čtvrtek 11.04.2019 10:52 by Škubal Roman

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku rozpočtu, finančního hospodaření, účetnictví, inventarizace majetku, pojištění majetku a platové agendy. V systému finanční kontroly městského obvodu vykonává odbor jako specializovaný kontrolní útvar v souladu s ročním plánem schváleným radou městského obvodu následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městským obvodem a u příjemců
veřejné finanční podpory.

V přenesené působnosti odbor vykonává zejména činnosti na úseku provozování výherních hracích
přístrojů a správy místních poplatků.

 

Členění odboru

  • oddělení účetnictví
  • oddělení rozpočtu a financování
  • oddělení daní a poplatků
  • referát ekonomiky práce
  • oddělení kontroly
Ing. Kateřina Blahová
vedoucí odboru
599430202 317 / Radnice, budova A
Kateřina Miklas
referent oddělení daní a poplatků 05
599430135 308 / Radnice, budova A
Kontaktní seznam všech pracovníků