Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor financí a rozpočtu

Poslední změna: Čtvrtek 17.09.2015 10:33 by Škubal Roman

Je odborem úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, půjčkách a jejich splátkách, zajišťuje pojištění majetku a plní úkoly na úseku platové agendy zaměstnanců města zařazených do úřadu městského obvodu.

 

Členění odboru

  • Oddělení rozpočtu a rozborů
  • Oddělení účetnictví
  • Referát ekonomiky práce
Ing. Kateřina Blahová
vedoucí odboru
599430202 317 / Radnice, budova A
Kateřina Metelková Havlíková
referent oddělení daní a poplatků 05
599430135 308 / Radnice, budova A
Kontaktní seznam všech pracovníků