Vydání potvrzení o bezdlužnosti vůči ÚMOb Ostrava-Jih

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání potvrzení o bezdlužnosti vůči ÚMOb Ostrava-Jih

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osobě, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost na vydání potvrzení o bezdlužnosti. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

  Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku zaplatí na pokladně ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Ostrava-Jih nebo poštovní poukázkou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat se zaměstnanci oddělení daní a poplatků odboru financí a rozpočtu ÚMOb Ostrava-Jih.

  Tiskopis - Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti - lze získat zde nebo na odboru financí a rozpočtu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a poplatků, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a poplatků.

  S kým: Bc. Markéta Hrbáčová, tel.: 599 430 315, e-mail: marketa.hrbacova@ovajih.cz, 3. patro, budova A, kancelář A 307.

  Kdy: V pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

  Bc. Markéta Hrbáčová
  referent mistního poplatku ze psů 02
  +420599430315 307 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.
  • Plnou moc, v případě, že za žadatele jedná třetí osoba.
  • Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti činí 100,00 Kč.

  Lze jej uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMOb Ostrava-Jih
  • bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1520761/0100
  • poštovní poukázkou

  Při placení je nutné uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec oddělení daní a poplatků odboru financí a rozpočtu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.04.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno