Dokumenty

Ohlášení k místnímu poplatku - zábor VP Autor: Kusynová Kateřina — Poslední změna: Středa 24.06.2020 11:00
Ohlášení k místnímu poplatku - trvalé parkovací místo Autor: Kusynová Kateřina — Poslední změna: Pondělí 13.01.2020 10:02
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání VP z důvodu mimořádné události Autor: Kusynová Kateřina — Poslední změna: Úterý 19.05.2020 10:53
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Autor: Kusynová Kateřina — Poslední změna: Čtvrtek 09.07.2020 09:43