Odbor strategického rozvoje

Řeší:

Zajišťuje organizaci procesu vyhledávání externích zdrojů financování, zejména grantů a dotací z rozpočtu města, ze státních programů rozvoje, státního rozpočtu, zahraničních fondů a programů Evropské unie, případně dalších zdrojů a jejich čerpání a dále koordinuje a řídí strategické plánování městského obvodu v souladu s cíli vytýčenými orgány

Kontakty

Ing. Daniel Adamčík
Vedoucí odboru
Ing. Bc. Jana Pěluchová
referent ekonomického rozvoje 04