Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor investiční

Poslední změna: Pátek 05.06.2015 08:54 by Škubal Roman

Je odborem úřadu pro přípravu a zajišťuje realizaci investiční výstavby a části neinvestiční výstavby na území obvodu. Plní funkci ústředního investora-stavebníka a technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb obvodu. Zastupuje vlastníka ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Při této činnosti vychází z požadavků ostatních odborů úřadu a s spolupracuje s nimi při řešení všech otázek souvisejících se zadáním, přípravou a realizací investičních akcí, včetně jejich předání a zaúčtování po dokončení. Navrhuje a kontroluje ekonomické nástroje při realizaci investičních záměrů. Po zajištění výše uvedených činností rada pověřuje odbor k zastupování vlastníka pro úkony vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

Členění odboru

  • Oddělení přípravy investic
  • Oddělení realizace investic
  • Oddělení ekonomické a přípravy veřejných zakázek
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru
599430278 304 / Radnice, budova B
Kontaktní seznam všech pracovníků