Radnice

Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která je rozvedená ne déle než 6 měsíců a chce zpět příjmení, se kterým do právě rozvedeného manželství vstupovala.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická osoba oznámí u kteréhokoliv matričního úřadu, že po rozvodu manželství přijímá své dřívější příjmení, popřípadě upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním oznámení na kterýkoliv matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  odbor správních činností - matrika

  Horní 791/3

  700 30   Ostrava-Hrabůvka

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  599430219 19 / Radnice, budova A
  Radka Polášková
  referent - matrika 07
  599430407 20 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • doklad totožnosti
  • oddací list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • oznámení o zpětvzetí příjmení     ke stažení zde
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matriční úřad, v jehož knize manželství není rozvedené manželství zapsáno, postoupí toto oznámení do tří pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize manželství je rozvedené manželství zapsáno, a ten vydá do 30-ti dnů od přijetí oznámení a dokladů nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a zpětvzetí příjmení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě vydání zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno