Radnice

Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

  Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníkovi nemovitosti do vlastních rukou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, nebo zástupce právnické osoby, která je vlastníkem objektu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením potřebných náležitostí.

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za  každou další i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna, budova A, přízemí, č. dv. 025 a 026

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa   8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

  čtvrtek                    8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

  Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18.00 hod.

  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - ohlašovna 13
  599430302 25 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  599430354 26 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • doklad o vlastnictví objektu (např. list vlastnictví, kupní smlouva, příklep, apod.)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář je k dispozici na ohlašovně

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů dle Správního řádu

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  žádní

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  žádné

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění

  Správní řád

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Dle Správního řádu

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  žádné

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.03.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno