Radnice

Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  • fyzická osoba, která je vlastníkem objektu
  • právnická osoba, která je vlastníkem objektu nebo pověřený zástupce právnické osoby

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podáním písemné žádosti o sdělení na ohlašovně
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
  • uhrazením správního poplatku ve výši 30,- Kč za první stránku a 10,- Kč za každou další i započatou stránku
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna, budova A, přízemí, č. dv. 025 a 026

   

  Úřední hodiny:

  pondělí:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  středa:    8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek:   8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 hod.

  Jana Bilová
  referent - ohlašovna 12
  +420599430302 25 / Radnice, budova A
  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  +420599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - matrika 07
  +420599430407 20 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  +420599430222 6 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář je k dispozici na ohlašovně

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 30,- Kč a 10,- Kč za každou další i započatou stránku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  do 30 dnů dle správního řádu

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  žádní

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  žádné

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  podáním prostřednictvím datové schránky

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  dle správního řádu

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  žádné

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno