Radnice

Prohlášení o volbě druhého jména

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prohlášení o volbě druhého jména

 2. Základní informace k životní situaci

  Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu fyzické osoby, které se volba týká, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. Nezletilý starší 12 let připojí k prohlášení svůj souhlas.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, které se volba jména týká, nebo její zákonný zástupce (jde-li o nezletilého).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. prosinci 1949 dvě jména, může před matričním úřadem pouze prohlásit, že bude tato jména užívat (nemůže si jako druhé jméno zvolit libovolné jméno). Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze vzít zpět.

  Zvolené druhé jméno nesmí být stejné, jako jméno první (ani jeho cizozemská podoba).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním prohlášení o volbě druhého jména na místně příslušný matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Před matričním úřadem v místě trvalého pobytu fyzické osoby, které se volba týká, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  odbor správních činností - matrika

  Horní 791/3

  700 30   Ostrava-Hrabůvka

   

  Úřední hodiny:

  pondělí                 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

  středa                   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek                  8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  +420599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  +420599430219 19 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - matrika 07
  +420599430407 20 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  +420599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti (občanský průkaz případně cestovní pas), rodný list a dále oddací list (je-li prohlašovatel/ka ženatý/vdaná), případně doklad o registrovaném partnerství (jedná-li se o prohlašovatele/ku žijícího v partnerství).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do tří pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize je jméno zapsáno, vydá do 30-ti dnů od přijetí prohlášení a dokladů nový rodný list.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • 207/2001 Sb., Vyhláška, která provádí zákon č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě vydání zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení, prostřednictvím úřadu, který toto rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno