Životní situace - ODK

Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.000 Kč. Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod. O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 31.10.2024. Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: zahradky@ovajih.cz, případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.

Povolení zvláštního užívání místní komunikace

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Restaurační zahrádky

Povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem umístění restaurační zahrádky.

Pohřebnictví

(nájem hrobového místa, provozní řád veřejného pohřebiště, zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)