Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní situace - ODK

Poslední změna: Středa 04.03.2015 16:21 by Škubal Roman
Přispěvatelé: Martina Rentová, Bc. Jitka Děrkasová, Hana Kúkolová

Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.000 Kč. Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod. O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30.10.2019. Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: zahradky@ovajih.cz, případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.

Povolení zvláštního užívání místní komunikace

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Restaurační zahrádky

Povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem umístění restaurační zahrádky.

Akce dokumentů