Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Poslední změna: Pondělí 18.03.2019 13:54 by jih1727

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 • Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.000 Kč.
 • Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod.
 • O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30.10.2019.
 • Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: zahradky@ovajih.cz, případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

 2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pro poskytnutí daru se musí vyplnit žádost, ta může být zaslána i do e-mailové schránky zahradky@ovajih.cz, nebo doručena osobně na sekretariát odboru a komunálních služeb, budova "B", II. patro, kancelář B203.

 3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Po doručení žádosti je nutné podepsat darovací smlouvu na sekretariátu odboru dopravy a komunálních služeb, budova "B", II. patro, číslo kanceláře B203, v úřední dny tj. pondělí a středa 8:00-12:00 h a 13:00-17:00 h.


  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova
 4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz dokazující trvalý pobyt na adrese, pro kterou bude dar poskytnut.

 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Vyřízení proběhne do 15 dnů od podepsání darovací smlouvy.
 7. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


  Fotografie

  Pro poskytnutí daru je nutné dodat 3 ks fotografii vysázených rostlin a 1 ks fotografie původního stavu pozemku před výsadbou. Fotografie musí být doručeny do 31.10.2019 na e-mailovou adresu zahradky@ovajih.cz.


  Doklad

  Dar 1.000 Kč bude poskytnut na základě dokladu o koupi rostlin, zeminy, hnojiva (částka na dokladu musí převyšovat hodnotu daru, například 1.001 Kč.) Dar bude fyzicky poskytnut na pokladně v budově D, po podepsání darovací smlouvy.

 8. Kontaktní osoba

  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova B

  referent veřejné zeleně
  599430364      
  207 / Radnice, budova B        
 9. Datum konce platnosti popisu

  30.10.2019

 10. Další související informace

  Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin:

  1) Dar bude poskytnut prvnímu žádajícímu z jednoho adresního místa vchodu s alespoň čtyřmi bytovými jednotkami na 1 rok.

  2) Dar bude poskytnut pouze pro výsadbu na pozemku, který je svěřen do správy městského obvodu Ostrava – Jih.

  3) Dar nelze poskytnout na výsadbu rostlin do mobilních nebo přemístitelných nádob.

  4) Dar bude poskytnut pouze na zakoupení rostlin, zeminu pro výsadbu a hnojiva rostlin (toto vždy současně)  - letničky, dvouletky, trvalky, keře (sazenice, semena, cibule, hlízy).

  5) Městský obvod nebude zodpovídat za poškození, zcizení nebo zničení vysázených rostlin.

  6) Výsadba musí být provedena tak, aby byla zřetelně viditelná. Nesmí se jednat o výsadbu do volných travnatých ploch, nesmí bránit vjezdu a provádění kosení.

  7) Výsadby budou prováděny nejlépe kolem přístupových chodníků ke vchodům domu.

  8) Mohou být dosazovány živé ploty v okolí obytných domů (dosadba nesmí být větší než 1/3 stávajícího záhonu).

  9) V případě, že si obyvatelé domů na vlastní náklady zřídí záhon větších rozměrů, musí tuto záležitost oznámit správě veřejně zeleně. V případě, že v dalších letech od výsadby upustí, musí záhon zlikvidovat na své vlastní náklady a záhon srovnat a zatravnit tzn. uvést do původního stavu.

  10) V průběhu roku je možné provádět namátkové kontroly vysázených rostlin.

  11) Vysázené rostliny musí být do vzdálenosti 10 m od domu. Záhon nesmí být větší než 8 m2. Výjimku může udělit správce veřejné zeleně.

  12) O dar je nutno požádat v termínu od 1. 4. běžného roku do 30. 10. běžného roku.

  13) Podmínkou poskytnutí daru je zaslání 4 kusů fotografií (tři kusy digitálních fotografii vysázených rostlin a jednu digitální fotografii původního stavu) na emailovou adresu zahradky@ovajih.cz

  14) Pro poskytnutí daru je nutné podepsat darovací smlouvu.

  15) Pro poskytnutí daru je nutné vyplnit tuto žádost.

  16) Dar bude poskytnut na základě dokladu, kterým bude prokázán nákup rostlin - letniček, dvouletek, trvalek, keřů, (sazenic, semen, cibulí, hlíz), zeminy pro výsadbu a hnojiva rostlin (na dokladu bude vždy rostlina a zemina nebo hnojivo, nelze poskytnout dar jen na nákup zeminy nebo hnojiva).

  17) Částka na dokladu o nákupu rostlin musí převyšovat hodnotu daru.


   

Akce dokumentů