Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Poslední změna: Čtvrtek 17.05.2018 10:04 by jih1727

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 • Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.000 Kč.
 • Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod.
 • O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30.10.2018.
 • Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: zahradky@ovajih.cz, případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

 2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pro poskytnutí daru se musí vyplnit žádost, ta může být zaslána i do e-mailové schránky zahradky@ovajih.cz, nebo doručena osobně na sekretariát odboru a komunálních služeb, budova "B", II. patro, kancelář B203.

 3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Po doručení žádosti je nutné podepsat darovací smlouvu na sekretariátu odboru dopravy a komunálních služeb, budova "B", II. patro, číslo kanceláře B203, v úřední dny tj. pondělí a středa 8:00-12:00 h a 13:00-17:00 h.


  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova
 4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz dokazující trvalý pobyt na adrese, pro kterou bude dar poskytnut.

 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Vyřízení proběhne do 15 dnů od podepsání darovací smlouvy.
 7. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


  Fotografie

  Pro poskytnutí daru je nutné dodat 3 ks fotografii vysázených rostlin a 1 ks fotografie původního stavu pozemku před výsadbou. Fotografie musí být doručeny do 31.10.2018 na e-mailovou adresu zahradky@ovajih.cz.


  Doklad

  Dar 1.000 Kč bude poskytnut na základě dokladu o koupi rostlin, zeminy, hnojiva (částka na dokladu musí převyšovat hodnotu daru, například 1.001 Kč.) Dar bude fyzicky poskytnut na pokladně v budově D, po podepsání darovací smlouvy.

 8. Kontaktní osoba

  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova B

  referent veřejné zeleně
  599430472    
  207 / Radnice, budova B        

  referent veřejné zeleně
  599430364      
  207 / Radnice, budova B        
 9. Datum konce platnosti popisu

  30.10.2018

 10. Další související informace


  Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin:


  1) dar bude poskytnut prvnímu žádajícímu z jednoho adresního místa vchodu s alespoň čtyřmi bytovými jednotkami na 1 rok,

  2) dar bude poskytnut pouze pro výsadbu na pozemku, který je svěřen do správy městského obvodu Ostrava-Jih,

  3) dar bude poskytnut pouze na zakoupení rostlin - letničky, dvouletky, trvalky, keře (sazenice, semena, cibule, hlízy), zeminu pro výsadbu a hnojivo rostlin,

  4) městský obvod nebude zodpovídat za poškození, zcizení nebo zničení vysázených rostlin,

  5) výsadba musí být provedena tak, aby byla zřetelně viditelná, nesmí se jednat o výsadbu do volných travnatých ploch, nesmí bránit vjezdu a provádění kosení,

  6) výsadby budou prováděny nejlépe kolem přístupových chodníků ke vchodům domu,

  7) mohou být dosazovány živé ploty v okolí obytných domů (dosadba nesmí být větší než 1/3 stávajícího záhonu),

  8) v případě, že si obyvatelé domů na vlastní náklady zřídí záhon větších rozměrů, musí tuto záležitost oznámit správě veřejné zeleně a v případě, že v dalších letech od výsadby upustí, musí záhon zlikvidovat na své vlastní náklady a uvést do původního stavu,

  9) v průběhu roku je možné provádět namátkové kontroly vysázených rostlin,

  10) vysázené rostliny musí být do vzdálenosti 10 m od domu. Záhon nesmí být větší než 8 m2. Výjimku může udělit správce veřejné zeleně,

  11) o dar je nutno požádat v termínu od 1.4.2018-30.10.2018,

  12) občan, jemuž bude dar poskytnut, zašle v termínu do 30.10.2018 tři kusy digitálních fotografii vysázených rostlin a jednu digitální fotografii původního stavu, na jejichž zakoupení byl poskytnut příspěvek formou daru, na emailovou adresu zahradky@ovajih.cz,

  13) pro poskytnutí daru je nutné podepsat darovací smlouvu,

  14) pro poskytnutí daru je nutné vyplnit žádost,

  15) dar bude poskytnut na základě dokladu, kterým bude prokázán nákup letniček, dvouletek, trvalek, keřů (sazenic, semen, cibulí, hlíz), zeminy pro výsadbu a hnojiva,

  16) částka na dokladu o nákupu rostlin musí převyšovat hodnotu daru.