Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Výsadba květin na předzahrádkách s čerpáním finančního příspěvku formou daru

Poslední změna: Úterý 18.04.2017 12:02

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1000 Kč. Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod. O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30. 10. 2017

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výsadba květin na předzahrádkách s čerpáním finančního příspěvku formou daru

 2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pro poskytnutí daru se musí vyplnit žádost, ta může být zaslána i do e-mailové schránky zahradky@ovajih.cz, nebo doručen osobně na sekretariát ODK.

 3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Po doručení žádosti je nutné podepsat darovací smlouvu na sekretariátu ODK budova B, číslo kanceláře 203,
  v úřední dny tj. pondělí a středa 8-12, 13-17.

  Telefonní kontakt na sekretariát je 599 430 270.

 4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz dokazující trvalý pobyt na adrese, pro kterou bude dar poskytnut.

 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytnutí daru - ke stažení zde.

 6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení může proběhnout ihned - při doručení žádosti a podepsání darovací smlouvy.

  Po doručení dokladu je částka 1000 Kč rovněž vyplácena ihned.

 7. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Fotografie

  Pro poskytnutí daru je nutné dodat 3ks fotografii vysázených rostlin. A 1 kus fotografii původního stavu pozemku před výsadbou. Fotografie musí být doručeny do 31.10. 2017 na e-mailovou adresu zahradky@ovajih.cz.

  Doklad

  Dar 1000 Kč bude poskytnut na základě dokladu o koupi rostlin, zeminy, hnojiva (částka na dokladu musí převyšovat hodnotu daru například 1001 Kč.) Dar bude fyzicky poskytnut na pokladně v budově D, po podepsání darovací smlouvy.

 8. Kontaktní osoba

  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova B

  referent veřejné zeleně
  599430472    
  207 / Radnice, budova B        

  referent veřejné zeleně
  599430364      
  207 / Radnice, budova B          
 9. Datum konce platnosti popisu

  30. října 2017

 10. Další související informace

  Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin:

  1) dar bude poskytnut prvnímu žádajícímu z jednoho adresního místa vchodu s alespoň čtyřmi bytovými jednotkami na 1 rok,

  2) dar bude poskytnut pouze pro výsadbu na pozemku, který je svěřen do správy městského obvodu Ostrava-Jih,

  3) dar bude poskytnut pouze na zakoupení rostlin - letničky, dvouletky, trvalky, keře (sazenice, semena, cibule, hlízy), zeminu pro výsadbu a hnojivo rostlin,

  4) městský obvod nebude zodpovídat za poškození, zcizení nebo zničení vysázených rostlin,

  5) výsadba musí být provedena tak, aby byla zřetelně viditelná, nesmí se jednat o výsadbu do volných travnatých ploch, nesmí bránit vjezdu a provádění kosení,

  6) výsadby budou prováděny nejlépe kolem přístupových chodníků ke vchodům domu,

  7) mohou být dosazovány živé ploty v okolí obytných domů (dosadba nesmí být větší než 1/3 stávajícího záhonu),

  8) v případě, že si obyvatelé domů na vlastní náklady zřídí záhon větších rozměrů, musí tuto záležitost oznámit správě veřejně zeleně a v případě, že v dalších letech od výsadby upustí, musí záhon zlikvidovat na své vlastní náklady a uvést do původního stavu,

  9) v průběhu roku je možné provádět namátkové kontroly vysázených rostlin,

  10) vysázené rostliny musí být do vzdálenosti 10m od domu. Záhon nesmí být větší než 8m2. Vyjímku může udělit správce veřejné zeleně,

  11) o dar je nutno požádat v termínu od 1. 4. běžného roku - 30.10.běžného roku,

  12) občan, jemuž bude dar poskytnut zašle v termínu do 30. 10. běžného roku tři kusy digitálních fotografii vysázených rostlin a jednu digitální fotografii původního stavu, na jejichž zakoupení byl poskytnut příspěvek formou daru, na emailovou adresu zahradky@ovajih.cz,

  13) pro poskytnutí daru je nutné podepsat darovací smlouvu,

  14) pro poskytnutí daru je nutné vyplnit žádost,

  15) dar bude poskytnut na základě dokladu, kterým bude prokázán nákup - letniček, dvouletek, trvalek, keřů, (sazenic, semen, cibulí, hlíz), zeminy pro výsadbu a hnojiva,

  16) částka na dokladu o nákupu rostlin musí převyšovat hodnotu daru.

   

 11. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně