Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 • Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových domů je navýšen na 1.200 Kč.
 • Formou darovací smlouvy může být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod.
 • O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 31.10.2022.
 • Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají, je zaslání alespoň jedné fotografie původního stavu a tří fotografií nového stavu na speciální e-mail: , případně jejich doručení na odbor dopravy a komunálních služeb.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin

 2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pro poskytnutí daru se musí vyplnit žádost, ta může být zaslána i do e-mailové schránky zahradky@ovajih.cz, nebo doručena osobně na sekretariát odboru a komunálních služeb, budova "B", II. patro, kancelář B206.

 3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Po doručení žádosti je nutné podepsat darovací smlouvu na sekretariátu odboru dopravy a komunálních služeb, budova "B", II. patro, číslo kanceláře B206, v úřední dny tj. pondělí a středa 8:00-12:00 h a 13:00-17:00 h.


  referent veřejné zeleně
  599430312 206 / Radnice, budova B
 4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz dokazující trvalý pobyt na adrese, pro kterou bude dar poskytnut.

 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Vyřízení proběhne do 15 dnů od podepsání darovací smlouvy.
 7. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Fotografie

  Pro poskytnutí daru je nutné dodat 3 ks fotografii vysázených rostlin a 1 ks fotografie původního stavu pozemku před výsadbou. Fotografie musí být doručeny do 31. 10. 2022 na e-mailovou adresu zahradky@ovajih.cz.


  Doklad

  Dar 1.200 Kč bude poskytnut na základě dokladu o koupi rostlin, zeminy, hnojiva (částka na dokladu musí převyšovat hodnotu daru, například 1.201 Kč.) Dar bude fyzicky poskytnut na pokladně v budově D, po podepsání darovací smlouvy.

 8. Kontaktní osoba

  sekretariát odboru
  599430270 202 / Radnice, budova B
  Ing. Hana Ledvinková 599430312      206 / Radnice, budova B 
 9. Datum konce platnosti popisu

  31. 10. 2022

 10. Další související informace

  Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin:

  1) Dar bude poskytnut prvnímu žádajícímu z jednoho adresního místa vchodu s alespoň čtyřmi bytovými jednotkami na 1 rok.

  2) Dar bude poskytnut pouze pro výsadbu na pozemku, který je svěřen do správy městského obvodu Ostrava – Jih.

  3) Dar nelze poskytnout na výsadbu rostlin do mobilních nebo přemístitelných nádob.

  4) Dar bude poskytnut pouze na zakoupení rostlin, zeminu pro výsadbu a hnojiva rostlin (toto vždy současně)  - letničky, dvouletky, trvalky, keře (sazenice, semena, cibule, hlízy). Dar se nevztahuje na zahradnické potřeby, mulčovací kůru, kamínky.

  5) Městský obvod nebude zodpovídat za poškození, zcizení nebo zničení vysázených rostlin.

  6) Výsadba musí být provedena tak, aby byla zřetelně viditelná. Nesmí se jednat o výsadbu do volných travnatých ploch, nesmí bránit vjezdu a provádění kosení.

  7) Výsadby budou prováděny nejlépe kolem přístupových chodníků ke vchodům domu nebo po obvodu okapového chodníku.

  8) Mohou být dosazovány živé ploty v okolí obytných domů (dosadba nesmí být větší než 1/3 stávajícího záhonu).

  9) V případě, že si obyvatelé domů na vlastní náklady zřídí záhon větších rozměrů, musí tuto záležitost oznámit správě veřejně zeleně. V případě, že v dalších letech od výsadby upustí, musí záhon zlikvidovat na své vlastní náklady a záhon srovnat a zatravnit tzn. uvést do původního stavu.

  10) V průběhu roku je možné provádět namátkové kontroly vysázených rostlin.

  11) Vysázené rostliny musí být do vzdálenosti 10 m od domu. Záhon nesmí být větší než 8 m2. Výjimku může udělit správce veřejné zeleně.

  12) O dar je nutno požádat v termínu od 1. 4. běžného roku do 30. 10. běžného roku.

  13) Podmínkou poskytnutí daru je zaslání 4 kusů fotografií (tři kusy digitálních fotografii vysázených rostlin a jednu digitální fotografii původního stavu) na emailovou adresu zahradky@ovajih.cz do 31.10. běžného roku

  14) Pro poskytnutí daru je nutné podepsat darovací smlouvu do 30. 10. běžného roku.

  15) Pro poskytnutí daru je nutné vyplnit tuto žádost do 30. 10. běžného roku.

  16) Dar bude poskytnut na základě dokladu, kterým bude prokázán nákup rostlin - letniček, dvouletek, trvalek, keřů, (sazenic, semen, cibulí, hlíz), zeminy pro výsadbu a hnojiva rostlin (na dokladu bude vždy rostlina a zemina nebo hnojivo, nelze poskytnout dar jen na nákup zeminy nebo hnojiva) předložením do 30. 10. běžného roku.

  17) Částka na dokladu o nákupu rostlin musí převyšovat hodnotu daru a nákup musí být pořízen v ČR.

  18) Doporučujeme záhon ohraničit tak, aby plnil estetickou funkci,  ideálně použitím valounků, proutěných  plůtků nebo okrasného pozinkovaného plastového pletiva do 40 cm. (Není však podmínkou.)

  19) Doporučujeme předem projednat koncepci vytýčení záhonu a výsadby se správcem veřejné zeleně.

  20) Návrh doporučených rostlin k výsadbě. V tabulce jsou uvedeny pouze rodové latinské názvy. Preferujeme volit nižší odrůdy rostlin.

  Keře

  Trvalky, Dvouletky

  Traviny

  Zakrslé jehličnany

  Azalea

  Achillea

  Carex

  Chamaecyparis pisifera 'Sungold'

  Berberis

  Anemone

  Festuca

  Juniperus squamanta 'Blue Star'

  Buddleia

  Aquilegia

  Imperata

  Picea glauca 'Conica'

  Callicarpa

  Aruncus

  Miscanthus

  Picea pungens 'Glauca globosa'

  Calluna

  Aster

  Muhlenbergia

  Pinus mugo 'Laurin'

  Caryopteris

  Astilbe

  Seslaria

  Pinus mugo 'Pumilio'

  Cytisus

  Bergenia

  Stipa

  Pinus mugo 'Wintergold‘

  Deutzia

  Brunera

  Panicum

  Taxus baccata 'David'

  Erica

  Coreopsis

  Pennisetum

  Taxus x media 'Hillii'

  Euonymus

  Delphinium

   

  Thuja occidentalis 'Mirjam‘

  Genista

  Dianthus

   

  Thuja occidentalis 'Tiny Tin‘

  Hibiscus

  Dicentra

   

  Tsuga canadensis 'Jeddeloh'

  Hydrangea

  Echinacea

   

   

  Photinia

  Euphorbia

   

   

  Pieris

  Gaillardia

   

   

  Rhododenron

  Gaura

   

   

  Spiraea

  Gentiana

   

   

  Viburnum

  Geranium

   

   

  Weigella

  Geum

   

   

   

  Helleborus

   

   

   

  Hemmerocalis

   

   

   

  Heuchera

   

   

   

  Hosta

   

   

   

  Chrysanthemum

   

   

   

  Iris

   

   

   

  Lavandula

   

   

   

  Leucanthemum

   

   

   

  Liatris

   

   

   

  Lychnis

   

   

   

  Malva

   

   

   

  Monarda

   

   

   

  Nepeta

   

   

   

  Paeonia

   

   

   

  Penstemon

   

   

   

  Persicaria

   

   

   

  Phlox

   

   

   

  Primula

   

   

   

  Rudbeckia

   

   

   

  Salvia

   

   

   

  Sedum

   

   

   

  Veronica

   

   

   

  .