Představujeme strážníky - okrskáře

Cílem projektu, který představuje výkon služby strážníka – okrskáře je v podstatě jediné – aby občan znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel, kdykoli bude potřebovat jeho pomoc. K tomuto účelu mohou občané využít jednak internetové stránky Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz, kde mohou svého okrskáře oslovit prostřednictvím vzkazu, zapsaného v přednastaveném formuláři a v rámci městského obvodu Ostrava-Jih se mohou s problémem zároveň obracet přímo na spádovou služebnu MP v Hrabůvce na ulici A. Kučery 31 nebo tamtéž telefonicky na číslo: 596 712 293, kde bude příslušný okrskář o problému informován a přijme příslušná opatření k nápravě nebo pomoci občanu.

OKRSEK: BĚLSKÝ LES


Rozloha okrsku: část území MO Ostrava-Jih
ulice: B. Václavka, B. Četyny, B. Dvorského, Dr. Šavrdy, F. Lýska, Horní, Cholevova, J. Herolda, Krakovská, L. Hosáka, Mitušova, Paseky, Plzeňská, Podhájí, Sámova, Startovní, U lesa, U letiště, Vaňkova, V. Vlasákové, Z. Chalabaly, Z. Vavříka
Charakteristika okrsku: Oblast s hustou sídlištní zástavbou s několika školskými zařízeními a mnoha živnostenskými provozovnami (kadeřnictví, pizzerie, herny, restaurace, prodejny potravin, zastavárny aj.), které jsou mnohdy umístěny právě v obytných domech. V okrsku se nachází rovněž hotelový dům.
Problematika v okrsku: V okolí ZŠ Mitušova dochází k napadání dětí staršími spolužáky, v okolí ZŠ Dvorského se často řeší problémy s dopravní situací s ohledem na bezpečnost dětí. V okrsku dochází k vykrádání a poškozování zaparkovaných motorových vozidel, sprejerství a vandalismu. Velkým nešvarem je znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V lese, který sousedí s územím městské části Bělský Les, se zdržují osoby bez přístřeší a znečišťují veřejné prostranství kolem kontejnerů před domy, když vytahují zbytky jídla či oblečení. V teplejším období roku je často rušen noční klid v okolí hotelového domu Hlubina, a to ubytovanými hosty a návštěvníky heren, které jsou v objektu umístěny.
Okrskář: strážník Radomír Lamr, kontakt: služebna městské policie v Hrabůvce, Alberta Kučery 31, tel. 596 712 293

OKRSEK: DUBINA


Rozloha okrsku: sídliště Dubina
ulice: A. Gavlase, A. Poledníka, E. Podgorného, F. Formana, Horní od ul. F. Formana po ul. J. Matuška, J. Maluchy, J. Škody, J. Matuška, J. Misky, N. Frýda, O. Bořuckého, V. Jiříkovského, V. Košaře, Z. Bára
Charakteristika okrsku: Oblast je tvořena velmi hustou sídlištní panelovou zástavbou s celou řadou objektů občanské vybavenosti. V okrsku se nachází dvě základní školy (F. Formana a V. Košaře), dvě mateřské školky (F. Formana a J. Maluchy), supermarkety Interspar, Albert a Hruška, celá řada restaurací, heren a v neposlední řadě i velké množství malých obchůdků, nacházejících se v přízemí panelových domů.
Problematika v okrsku: Problematika okrsku je odrazem husté sídlištní zástavby, kdy tuto obývají z velké většiny mladí lidé. Sídliště Dubina je oblastí s velkou koncentrací mládeže, která nachází velmi málo příležitosti k aktivnímu trávení svého volného času, což se z její strany odráží v páchání celé řady protiprávních jednání - od rušení nočního klidu a poškozování majetku až po výtržnosti a mnohdy i jiné závažnější protiprávní jednání. Velmi častá je zde konzumace alkoholických nápojů na dětských hřištích (např. indiánské hřiště na ul. J. Maluchy). Nálezy injekčních stříkaček v některých lokalitách dokládají i užívání drog. Dalším problémem je parkování vozidel, jejichž množství neodpovídá kapacitně stávajícím parkovacím plochám a možnostem.
Okrskář: strážník Ivo Kuznik, kontakt: služebna městské policie v Hrabůvce, Alberta Kučery 31, tel. 596 712 293

OKRSEK: HRABŮVKA


Rozloha okrsku: tzv. stará Hrabůvka
ulice: Arraská, Bastlova, Beskydská, Bratrská, Březinova, Čermákova, Dukelská, Dvouletky, Edisonova, Grégrova, Hasičská, Heritesova, Horní (v blízkosti ÚMOb Ostrava-Jih), Chalupníkova, Jubilejní, Knejzlíkova, Komarovova, Koperníkova, Letecká, Mařákova, Místní, Mládeže, Moravská, Mozartova, Někrasovova, Odborářská, Ovocná, Politických vězňů, Pospolitá, Práce, Provaznická, Razinova, Rodinná, Rudná (od křižovatky se Závodní po Most Mládeže), Slezská, Stavbařů, Suvorovova, Šponarova, U mostu, U skleníku, Velflíkova, Věšínova, Závodní (od křižovatky ul. Provaznické s ul. Závodní po Městský stadion Vítkovice Aréna), Zlepšovatelů, Zkrácená
Charakteristika okrsku: Oblast s převážně starší bytovou zástavbou, tvořenou menšími obytnými domy, obývanými zejména seniory.
Problematika v okrsku: Znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu, zakládání černých skládek, majetková trestná činnost (vloupání do bytů, krádeže věcí ze zahrad rodinných domů).
Okrskář: strážník Jiří Hueber, kontakt: služebna městské policie v Hrabůvce, Alberta Kučery 31, tel. 596 712 293

OKRSEK: VÝŠKOVICE


Rozloha okrsku: městská část Výškovice s převážně sídlištní zástavbou, spoustou firem a restauračních zařízení
ulice: Břustkova, Husarova, Charvátská, Jičínská, K Jezeru, Kláštěrského, Lumírova, Lužická, Na Rybníčkách, Na Výspě, Poklidná, Proskovická, Předškolní, Srbská, Staňkova, Svornosti, Šeříková, Výškovická, 29. dubna
Charakteristika okrsku: Jedná se převážně o zástavbu bytových domů, s nákupním areálem Odra a školami.
Problematika v okrsku: Narušování veřejného pořádku, poškozování majetku převážně sprejery, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek, vykrádání vozidel a špatně parkujícími vozidly bránění v průjezdu složkám integrovaného záchranného systému. Problémovější část tohoto okrsku pak představuje okolí Hospice sv. Lukáše, kde se ve větší míře schází „závadová“ mládež.
Okrskář: strážník Pavel Palička, kontakt: služebna městské policie ve Výškovicích, Vyškovická 169 tel. 599 414 312, popř. 596 712 293

OKRSEK: ZÁBŘEH - LUNA

Rozloha okrsku: část městského obvodu Zábřeh, v jehož hranici se nachází Bělský les využívaný občany převážně pro volnočasové aktivity
ulice: Čujkovova, Gerasimovova, Jiskřiček, Jižní, Kischova, Kosmonautů, Kotlářova, Krasnoarmějců, Mezírka, P. Lumumby, Petruškova, Průkopnická, Svazácká, Svornosti, Volgogradská, Výškovická
Charakteristika okrsku: Jedná se převážně o zástavbu bytových domů se sídly firem, nákupním a zábavním centrem, nově vybudovaným kostelem a nachází se zde i kino.
Problematika v okrsku: Narušování veřejného pořádku, poškozování majetku, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek, vykrádání vozidel a špatně parkujícími vozidly bránění v průjezdu složkám integrovaného záchranného systému. Nejproblémovější lokality se nacházejí v okolí nákupního areálu Kotva a zábavního centra Alexandria.
Okrskář: strážník Tomáš Vidmoch, kontakt: služebna městské policie ve Výškovicích, Vyškovická 169, tel. 599 414 312, popř. 596 712 293

OKRSEK: ZÁBŘEH - PÍSKOVÉ DOLY


Rozloha okrsku: tzv. Pískové Doly
ulice: Bedrnova, Břenkova, Dolní, Horymírova, Hulvácká, Chaloupeckého, Jandova, Javůrkova, Kapitolní, Markova, Mňukova, Na Drahách, Na Nivách, Nová, Petrncova, Písečná, Rezkova, Říční, Samaritánská, Schwaigrova, Šaldova, Šamanova, Tarnavova, U Hrůbků, U Zámku, V Hůrce, V Poli, V Zálomu, Závoří, Zimmlerova
Charakteristika okrsku: Oblast tvořená zčásti rodinnou zástavbou a zčásti hustou sídlištní zástavbou.
Problematika v okrsku: Nesprávné parkování motorových vozidel, narušování občanského soužití, zakládání černých skládek, majetková trestná činnost (krádeže věcí ze zahrad u rodinných domků, krádeže věcí z motorových vozidel).
Okrskář: strážník Jaroslav Sroka, kontakt: služebna městské policie ve Vítkovicích, Lidická 25, tel. 596 614 098

OKRSEK: ZÁBŘEH - VISTA


Rozloha okrsku: lokalita v městské části Zábřeh, hraničící s částí Hrabůvka
ulice: Abramovova, Alejnikovova, Asejevova, Averinova, Baranovova, Belikovova, Bogorodského, Bolotova, Čujkovova, Gončarovova, Gorochova, Gurťjevova, Chrjukinova, Kpt. Vajdy, Krylovova, náměstí SNP, Pavlovova, Pjanovova, Plzeňská, Prošinova, Rodimcevova, Samoljovova, Sarajevova, Sologubova, Strelkovova, Utvenkova, Zajcevova
Charakteristika okrsku: Jedná se převážně o zástavbu bytových domů, kde se nachází větší počet sociálně slabších rodin a větší počet restauračních zařízení, heren a barů. V okrsku se nacházejí jedny z nejfrekventovanějších ulic městské části Zábřeh.
Problematika v okrsku: Narušování veřejného pořádku - převážně pak občany bez přístřeší - poškozování majetku, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek, vykrádání vozidel a špatně parkujícími vozidly bránění v průjezdu složkám integrovaného záchranného systému. Okrskář: strážník Stanislav Libosvárský, kontakt: služebna městské policie ve Výškovicích, Vyškovická 169, tel. 599 414 312, popř. 596 712 293