Informace MVČR pro občany

Zde naleznete užitečné informace pro potřeby vyřízení běžných záležitostí na úřadech

Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete veškeré potřebné údaje, jako např.

 • Evidence obyvatel, trvalý pobyt
 • Jména a příjmení
 • Manželství
 • Registrované partnerství
 • Matriky - matriční úřady
 • Rodná čísla Cizinci (Foreigners)
 • Ověření podpisu nebo kopie listiny
 • Státní občanství České republiky
 • Lustrace
 • Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB
 • Zbraně a střelivo