Informační systém ÚMOb Ostrava-Jih

Přehled softwarového vybavení úřadu

I. Přehled specializovaného softwarového vybavení ÚMOb Ostrava - Jih

Informační systém Radnice, dodavatel: VERA, spol. s r.o.

Systém obsahuje moduly:

 • Evidence obyvatel - základní registr obyvatel
 • Adresy - registr adres, územní identifikace
 • Ohlašovna
 • Matrika
 • Volby
 • Příjmová účtárna
 • Příjmová pokladna
 • Faktury vydané
 • Banka, pošta - příjmy
 • Evidence majetku
 • Evidence smluv
 • Psi - evidence psů
 • Pozemky - poplatky z nájmu pozemku
 • Automaty - poplatky za provoz hracích automatů
 • Integrovaný systém evidence nemovitostí
 • Registr smluv ÚMOb Ostrava - Jih
 • Registr organizací v Ostravě
 • Přestupky
 • Stavební úřad

Fulltextové databáze, dodavatel: Aspi Publishing

 • ASPI - automatizovaný systém právních informací
 • Řády a nařízení ÚMOb Ostrava - Jih
 • Usnesení rady a zastupitelstva (původní sw, nyní off line)

Systém AiP Safe III, dodavatel: AiP Safe s.r.o.

 • Usnesení rady a zastupitelstva

Ekonomický informační systém GINIS, dodavatel: GORDIC, spol. s r.o.

Systém obsahuje moduly:

 • PPD - příprava pokladních dokladů
 • POK - pokladna výdajová
 • KDF - kniha došlých faktur
 • POU - kniha poukazů
 • PRE - kniha převodních poukazů
 • UCR - rozpočtové a účetní výstupy
 • BUC - komunikace s bankou
 • ADE - administrace ekonomická
 • ADP - administrace předkontací
 • ADR - admistrace rozvrhu
 • INU - manipulace s daty
 • ROZ - rozpočet
 • UCT - pořizovač účetních dokladů

Informační systém CityWare, dodavatel: Geovap, spol. s r.o.

 • Sociální agenda

Informační systém pomoci v hmotné nouzi, dodavatel: OKsystem s.r.o, provozuje MPSV

 • OKnouze

Informační systémy firmy ICZ a.s.

 • Spisová služba e-spis

Další používaný aplikační software

PROGRAMDODAVATEL
Kancelářské systémy
OpenOffice.org 3.1
Open Source Software
MS Office Microsoft
Geografické systémy
ArcView - tvorba počítačových map a geografických systémů ESRI Inc.
Ameba - prohlížení jednotlivých pasportů v rámci obvodu DIGIS spol. s r.o.
Virtualizační systémy
VMware ESX, GSX Server
VMware, Inc.
Citrix MetaFrame XP
Citrix Systems, Inc.
Citrix Presentation Server 4.0
Citrix Systems, Inc.
Ostatní
AM - práce a mzdy VEMA a.s.
Personalistika VEMA a.s.
Elektronický docházkový systém VEMA a.s.

II. Používané operační systémy

SYSTÉMPOUŽITÍ
Open SuSE Linux 9.3, 10.1

FileServer
BackupServer
MailServer
ProxyServer
IntranetServer
CitrixServery
Dohledové servery
Aplikační server pro jednání rady a zastupitelstva
Databázový server pro jednání rady a zastupitelstva
Windows 2000, 2003 Server, 2008 Server
aplikační server pro EIS GINIS
aplikace fy VEMA a.s.
Sociální agenda fy GEOVAP, spol. s r.o.
KROS, ÚRS Praha, Exchange, SCCM
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional
Windows Vista
desktopy
Red Hat Linux 7.3 informační kiosek

III. Databáze pro IS Radnice, CityWare a ICZ na MMO, databáze pro AiP SAFE III

 • Oracle